Vi välkomnar både gamla och nya kunder

Våra kunder

Många av våra kunder har varit med oss sedan starten. Det ser vi som ett gott betyg på att de känner tillit till att alltid kunna förvänta sig samma höga kvalitet på vårt arbete.

Bland kunderna finns globala företag som Sandvik, SSAB, Ovako och Uponor, men också mindre företag. Gemensamt för dem alla är att de ställer höga krav på kvalitet, flexibilitet och nära samarbete.

Kontakta oss så hjälper vi dig för nästa projekt